Over ons

Logo4smalll

Wij zijn Suzanne en Rogier en zullen vanaf Augustus 2021 starten met ons gastouderschap in Almere Oosterwold in een vrijstaande woning met daarbij een grote tuin van ca. 1200m2 waar de kinderen naar hartenlust kunnen ravotten en “helpen” in de moestuin en met de kippen. Broodjes bakken en wandelen in het bos zal vaak op het programma staan.

Suzanne heeft zo’n 10 jaar ervaring in de kinderopvang en 15 jaar als doktersassistente. Best handig 😉
Rogier heeft 2 kinderen mede opgevoed en is werkzaam geweest als overblijfkracht. Wij hebben affiniteit met de antroposofische kinderopvang, maar zijn daarin zeker niet dogmatisch! Het kind staat centraal.

Wanneer uw kind ons gastouderverblijf bezoekt betekent dit dat zijn of haar wereld groter wordt, uw kind krijgt te maken met een wereld erbij: die van ‘t Tulpje. Dit werkplan beschrijft voor u hoe wij die wereld vormgeven, wat wij doen en waarom wij dat doen. Ons werk moet immers inzichtelijk zijn, het gaat om kinderen die voor meerdere dagen per week aan ons zijn toevertrouwd. Ouders en verzorgers moeten kunnen zien of we onze uitgangspunten in de praktijk brengen.

Onze visie op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en uitgangspunten voor onze dagelijkse omgang met de kinderen binnen ons gastouderverblijf staan beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. In dit beleidsplan beschrijven wij wat we doen en waarom we dat zo doen. Dit beleidsplan kunt u inzien bij ons in het gastouderverblijf, of we kunnen u deze toesturen per email.

Het jonge kind staat nog helemaal open tegenover de buitenwereld en neemt alles uit zijn omgeving op. Door volwassenen na te bootsen leert het kind lopen en spreken. Het kind neemt echter niet alleen déze vaardigheden van de volwassenen (zowel man als vrouw in ons geval) om zich heen waar, maar ook de houding ten opzichte van anderen, het normbesef en de moraliteit. Dit vraagt van de opvoeders (gastouders) een houding van respect voor het eigene van ieder kind, een houding van geduld, liefde, warmte en eerbied in alle dagelijkse handelingen.

We geven de kinderen daarom voorbeelden die het waard zijn om nagebootst te worden: we hebben speelgoed van natuurlijke materialen (hout, wol), kapot speelgoed wordt gerepareerd, we doen samen met de kinderen de afwas of andere huishoudelijke klusjes, we bakken onze eigen broodjes. Bij ongewenst gedrag reageren we liefdevol en consequent. We keuren het kind niet af, alleen zijn gedrag laten we niet toe. We leiden het kind af door iets anders aan te bieden.

Rust, regelmaat en herhaling zijn bij ’t Tulpje van wezenlijk belang. Het ritmisch voltrekken van de dag is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Momenten van rust en van activiteit wisselen elkaar af. Duidelijke markeringen van de activiteiten door middel van terugkerende liedjes en spreuken, en een vast moment voor eten en drinken, spelen in op de behoefte aan ritme die het kind heeft. Dit geeft het kind een basisvertrouwen.

Ook het ritme van het jaar wordt bij ‘t Tulpje meebeleefd, zowel door veel naar buiten te gaan en liedjes en rijmpjes van het seizoen te zingen, als ook door het vieren van de jaarfeesten. Wij vieren deze feesten niet zo uitgebreid, maar passen de festiviteiten aan het niveau en de leeftijd van het kind aan. We laten de liedjes en spelletjes nog geruime tijd naklinken.

Het vrije spel is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Daarin kan het kind nabootsen en verwerken wat het beleeft. In de groep is daarom veel tijd ingeruimd om te kunnen spelen, met elkaar of alleen.

Wij zijn aangesloten bij gastouderbureau Roodkapje en de Brancheorganisatie Kinderopvang en voldoen aan de normen zoals die zijn vastgelegd in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang (oktober 2015).